BEZPIECZNE POŻYCZKI POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI

Na rynku znajdziemy wiele ofert pożyczek pod zastaw nieruchomości. Takim rodzajem finansowania zajmuje się zarówno sektor bankowy, pozabankowy jak i osoby prywatne. Czy to oznacza, że banki również udzielają pożyczek pod zastaw nieruchomości? Przecież w broszurach reklamowych najpopularniejszych banków nie sposób odnaleźć oferty ‘pożyczek pod zastaw’?

Banki również udzielają pożyczek pod zastaw, jednak używają nazwy ‘pożyczka hipoteczna’ - brzmi zdecydowanie bezpieczniej niż ‘pod zastaw nieruchomości’, prawda? Czy prócz różniących się nazw pożyczki hipoteczne zawsze oznaczają to samo co pożyczki pod zastaw nieruchomości? Niekoniecznie. Pomimo krótszej nazwy pożyczka hipoteczna doprecyzowuje pewien aspekt formy zabezpieczenia – sugeruje, że głównym zabezpieczeniem docelowo będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości posiadanej przez klienta. Większość firm/funduszy pożyczkowych zabezpiecza się w tożsamy sposób jak bank. Zdarza się jednak(szczególnie wśród małych firm lub pożyczkodawców indywidualnych), że spotkamy się z innymi formami wymaganego zabezpieczenia np. przewłaszczenie na zabezpieczenie’ - tutaj warto zachować szczególną ostrożność choćby z uwagi na fakt, że na czas trwania pożyczki w takim przypadku właścicielem nieruchomości staje się pożyczkodawca. Szukając bezpiecznej pożyczki pod zastaw nieruchomości warto zacząć od zorientowania się czy formą zabezpieczenia na nieruchomości będzie hipoteka.

Każda pożyczka, niezależnie od formy zabezpieczenia może okazać się niebezpieczną w momencie kiedy nie jest spłacana. Dlatego pierwszorzędnym czynnikiem który za cel powinien wziąć pożyczkodawca jest określenie tzw. zdolności kredytowej. Mogłoby się wydawać, że posiadając zabezpieczenie w postaci atrakcyjnej nieruchomości, wartej często kilka razy więcej niż kwota wnioskowanej pożyczki, pożyczkodawca nie powinien zadawać dodatkowych pytań – przecież ma zabezpieczenie w postaci hipoteki. Nic bardziej mylnego – rzetelnemu pożyczkodawcy zależy na tym, by pożyczka była dostosowana nie tylko do potrzeb i przedstawianego zabezpieczenia ale w szczególności do możliwości jej spłaty.

Pożyczkodawcom zależy na tym, by udzielane pożyczki były spłacane na bieżąco. Dzięki temu nie tylko mogą właściwie zaplanować własny budżet, ale także unikają dodatkowych kosztów i wysiłków, które trzeba podjąć, by wyegzekwować zaległe należności. Rodzi się tu pytanie komu może zależeć na tym by tak nie było? Wydaje się, że tym, którzy nie są stroną – czyli pośrednikom, którzy często dążą do tego by udzielona pożyczka była możliwie największa (co wiąże się z ich wynagrodzeniem). Rozpatrując możliwość skorzystania z pożyczki pod zastaw warto zgłosić się do funduszu który będzie miała na uwadze także bezpieczną spłatę naszej pożyczki.